Toile de Jouy

Toile de Jouy


Älskad klassiker, först från Orienten, senare ett tyg, starkt förknippat med Frankrike. Människor, djur och natur. Tyget speglar ofta en aktivitet eller bara människor som vistas i vacker miljö. Vackert!